Search

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11-martdagi PF-6186 sonli Farmoniga muvofiq yangi tartib  asosida ishlab chiqilgan ko'p kvartirali turar joylar namunaviy loyihalari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11-martdagi "Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi  PF-6186 sonli Farmoniga muvofiq yangi tartib  asosida ishlab chiqilgan ko'p kvartirali turar joylar namunaviy loyihalari