Search

Kattaqurgan city

Head of Construction Department
Khamrakulov Nodirjon Shukhrat ugli
Address: 4, A. Temura St.
Tel: +998332207766
xamrakulov@samvilqurilish.uz
Reception days: Monday, Friday from 9: 00 to 13: 00
Days off: Saturday-Sunday